Kolekcija Azbuka Natasa Zupac

Azbuka izdvaja Natašu iz mase

Kolekcija Azbuka je viđenje tradicionalne nošnje kroz progres vremena, i njena evolucija kroz neko novo vreme i nove generacije. Kostimi su savremeni i obiluju karakterističnim  detaljima i ornamentima što daje im draž kojom odišu. Težnja mi je da na savremen i danasnjim generacijama razumljiv nacin priblizim tradiciju i kulturu naseg naroda, koja je nepravedno zapostvljena.

Detalji, vez i ručni rad

Fasciniranost bogastvom detalja, veza i ručnog rada narodne nošnje je ono što me je nagnalo da istražujem našu kulturu i umeće izrade kostima. Kolekcija je spoj davnih vremena i sadašnjeg trenutka, sačinjena od savremenih kostima zamišljenih kroz evoluciju tradicionalne nošnje, kroz novo vreme i nove generacije.

˝Azbuka˝ kao pismo koje prvo naučimo u životu da bismo učili sva druga pisma, tako prvo treba da poznajemo, volimo i poštujemo našu tradiciju pa onda sve ostale, i ˝Azbuka˝ kao nešto što je nepravedno zapostavljeno, pomalo zaboravljeno kao i naša tradicija. Često čujem od nekih ljudi da ne treba da se osvrćemo na prošlost i na zastarele stvari, da trebamo gledati u budućnost i ići u korak sa svetom, da smo svi isti i da nema potrebe za potenciranjem o tradiciji i kulturi jednog naroda. ˝Azbuka˝ je bio moj odgovor, da istorija i kultura svakog naroda je bitna, pa i naša, jer ipak postoje granice, drugi jezici, druge kulture,običaji, i moramo znati kome i gde pripadamo.

Inspiracija iz srpske tradicije

Želja mi je da oživim srpsku tradiciju, i postavim  je na mesto koje zaslužuje, tamo gde ćemo se svi ponositi njome. Celokupno moje stvaralaštvo je protkano srpskom tradicijom, jer to je medij kroz koji mogu da progovorim iz dubine svog bića, to je suština moje ličnosti i mog života.

Azbuka kao prvo pismo koje naučimo u životu da bismo učili sva druga pisma, tako prvo treba da poznajemo, volimo i poštujemo našu tradiciju pa onda sve ostale.

Azbuka kao nešto što je nepravedno zapostavljeno i pomalo pušteno u zaborav, a vredno kao identitet jednog naroda.

Kolekcija je spoj davnih vremena i sadašnjeg trenutka, cačinjena od savremenih kostima zamišljenih kroz evoluciju tradicionalne nošnje, kroz novo vreme i nove generacije. Brend teži da kroz savremenu formu, a na način razumljiv današnjim generacijama približi kulturu našeg naroda i tradiciju naših predaka. Inspiracija su naši običaji, znamenite istorijske ličnosti, vladari i vladarke, srednjevekovni manastiri i bogata riznica naše kulturne baštine. U želji da srpska tradicija živi i da se svi ponosimo njome.

Tradicija nije obožavanje pepela, već održavanje vatre.

Gustav Maler